...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާދަލުން
މ.
(1) ކަނދިފަދަ އެއްޗިއްސަށް އުފުލިލުން.
(2) (ސ) ފާދަ ތައްޔާރުކުރުން.
(3) ކަނދި ނުވަތަ ފަނިފަދަ ތަކެއްޗަށް ފާދައެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފާދަލިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ