...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާތިހާރުއް
ނ.
(1) އިހު ޒަމާނުގައި މީހުން މަރުވީމާ، އެމީހުންގެ ޢާއިލާގެ ފަރާތުން އެމީހާ ވަޅުލި މިސްކިތުގެ ނަމަށް ނިސްބަތްކޮށް އެމިސްކިތަށް ހަދިޔާ ކުރާ ރުއް.
(2) ކަށަވަތުރުއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ