...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާތިޙާ
ނ.
މަރުވެފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ރަޙުމަތް ލެއްވުމަށް އެދި ކުރާ ހެޔޮދުޢާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުބޯފޮޅި . ހިތިދުވަސް . ހޭކަޅުކުރުން . ރުއްހިންނުން . ބޮޑުހިތި . ބޮޑުފާތިހާ . ބޯފޮޅިފާތިހާ . ބޯފޮޅިޔަށްވަޑައިގަތުން . ކުޑަހިތި . އަހަރުމަތި . އޮގަރުކިޔެވުން . އޮގަރުފާތިޙާ . މަހާނަދޮށަށް ދިއުން . މަސްމަތި . މަސްމަތިބެލެހެއްޓުން . މަސްމަތިކިޔެވުން . މަސްފުޅު . މަސްދޯނިބޭލުން . މެދުމަލާފަތް . މޭރެފަންގަޑާ . ފާތިޙާއަށްއެޅުން . ފާތިޙާފަރީއްކޮޅު . ފާތިޙާފުޅު . ފާތިޙާތަށި . ފާތިޙާތަށީގެފެންޖެހުން . ފާތިޙާޔަށްނަންގަތުން . ފެންކުޅީގެރި . ދުޢާވެރިން . ދުޢާވެރިކަންކިޔެވުން . ޔާސީނުތަށި . ޔާސީމަށް އަޅާތަށި . ޝަފާޢަތްފުޅަށްޖެހުން . ޞަލަވާތުތަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ