...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާތިޙާތަށީގެފެންޖެހުން
މ.
އިހުގައި ފާތިޙާ ކިޔަވާއިރު "ޔަރުޙަމުއްﷲހުއްމަ" ދުޢާ ކިޔަން އަތްނެގީމާ ފާތިޙާޔަށް އަޅާފައި ހުންނަ ތަށީގައި ބަތްހުރިނަމަ، އެބަތް އަވަހަށް ހުސްކޮށްލައިފައި އެތަށި ނުދޮވެ އެތައްޓަށް ފެންފޮދެއް އަޅައިފައި ބޮޑުއަށި ތަންދޮށަށާއި ގޯތިތެރެޔަށް އުކައިލުން.
މިހެން ހަދާނީ ތިން ފަހަރުއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ