...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާތިޙާޔަށްނަންގަތުން
މ.
ފާތިޙާ ދުވަހު ފާތިޙާޔަށް ކެއްކޭގޮތް ނުވީމާ ސައިފޮދެއް ދީގެން ނަމަވެސް މީހަކުލައްވައި ފާތިޙާ ކިޔަވައިފައި ދެން ފާތިޙާޔަށް ކެއްކޭ ދުވަހަކަށް ފަސްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ