...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާތެއްޔަށްވެއްޓުން
މ.
(1) ފަޗިސް (ގޮޓި) ކުޅޭއިރު، ގެޔާ އެންމެ ކައިރި ހިސާބުން، އެމީހެއްގެ ކަނޑުން މެދުގޮޅިޔަށް ފޭބުން.
(2) މަޖާޒު:
މީހާ ހުރި މަޤާމަށްވުރެ ދަށަށް ދިއުން.
(3) މީހާގެ އަގުވެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ