...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާތެލި
ނ.
ފަޗިސް ނުވަތަ ގޮޓި ކުޅޭ ފޮތިގަނޑުގައި ހުންނަ ގޮޅިއެއް.
މި ގޮޅިޔަކީ ގެޔާ އެންމެ ކައިރިޔަށް ހުންނަ އެމީހެއްގެ ކަނޑުން މެދުއޮޅިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ