...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާލަ
ނ.
(ސ) ކުރިމަގުގައިވާ ކަންތައްތަކާއި ފޮރުވިފައިވާ ކަންތައްތައް އޮޅުން ފިލުވުމަށް ކުރާ ކަންތައްތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންޑާރަގަނޑު . ބަހުރުކިޔެވެލި . ބިންބައި . ބޮކަށްއެރުވުން . ކެއުން . އިންޖިނޭރު . އިންޖިނޭރުކަން . އޮށްކުރުން . މަގަތު ފާލަން . ފަނީކަފަގަނޑު . ފަތްކޮޅުބާލާލަވަ . ފަޑި . ފާލަންކެޑެ . ތައްކަށިރުއް . ލެފުން . ގޮއިފާލައްބަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ