...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާލަން
ނ.
(1) ފުރާ ދުއްވާ އެއްޗެހި ގާތްކޮށް މީހުން އަރާ ފޭބުމަށާއި، މުދައު އަރުވައި ބޭލުމަށް ގޮނޑުދޮށުގައި ތަނބުޖަހައިގެން ނުވަތަ ގަލާއި ވެލި އަޅައި ހިއްކައިގެން ހަދައިފައި އޮންނަތަން.
(2) ދެތަނެއް ގުޅުވުމަށް ކޯރުކޯރާއި ފެންފެންގަނޑު ފަދަ ތަންތަން ހުރަސްކޮށް މީހުން ހިނގުމަށާއި އެއްޗެހި ދުއްވުމަށް ތަނބުޖަހައިގެންނާއި ހިއްކައިގެން ނުވަތަ ފަތިތަކެއް ހަނިދިގުކޮށް ގަތައި އެލުވައިގެން ހަދައިފައި ހުންނަ މަގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަހުރުކިޔެވެލި . އިންޖިނޭރު . މަގަތު ފާލަން . ފަތްކޮޅުބާލާލަވަ . ފަޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ