...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާލީސް
ނ.
ލަކުޑިން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއްސާއި ތަންތަނަށް އޮފުއެރުވުމަށާއި، ކުލަބަދަލު ކުރުމަށާއި ފެނުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށާއި އޮމާން ކުރުމަށް އުނގުޅާ ދިޔާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޫޓުޕޮލިސް . ބޭސްއުށް . ފާލީސްކުރުން . ލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ