...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާލު
ނ.
(1) ކުރިމަގުގައިވާ ކަންތައްތަކާއި ފޮރުވިފައިވާ ކަންތައްތައް އޮޅުން ފިލުވުމަށް ކުރާކަންތައްތައް.
(2) ސޯބު ފަދަ ތަކެތި އެނބުރުނަ ނުދިނުމަށް އެޅުވޭ ގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެތިކޮޅު.
(3) ބަޑި ގޮވިޔަ ނުދިނުމަށް އަޅުވާ ތަންޑު.
(4) ކުރިމަގުގައިވާން އޮތްކަމެއް ރަނގަޅަށް ނުވަތަ ނުބައިކޮށް ދާނެކަމަށް އިޝާރާތްކޮށްދޭ ކަމަށް ހީކުރާ ކަމެއް.
މިސާލު:
ރަށްމަތީން މާކަނައެއް ގޮވައިލުމަކީ ރަށުގައި ރޯގާ ބަލިމަޑުކަމެއް ފެނިދާނެކަމުގެ ނުބައި ފާލެކ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަމަލު . ބުރަންމާނި . ބޮނބިއެޅުން . ކަންބަޅި . މަޑިސީލަކުރުން . ފަތުރައިލުން . ފަސްކޮށި . ފާލައެޑުން . ފާލުބުރުމާ . ފެތުރުން . ދޮހާލުން . ތަރަފާލި . ތަރަފާލު . ތަރަފާލުއެޅުން . ތަރެފާލެ . ތިއްބުން . ތޮރޮހައިލުން . ގުއި ތަފާލީގައި ދަނޑިންތެޅުން . ގުދުބުރުމާ . ސީތަފާލުގައި ދަނޑިންތެޅުން . ޓެންޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ