...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާލުކޮށި
ނ.
ބޮންތިއާއި އައްޑަނަ ހިފައިގެން ކުޅިޖަހާ ކޮއްޓެއް.
މިއީ އިހުގައި ހެވިކަން ދަސްކޮށްދޭ ކޮށިކޮށީގެ ތެރެއިން އެއްކޮށްޓެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަސްކޮށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ