...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާލުއެޅުން
މ.
(1) އެއްޗެއް ނޭނބުރޭގޮތަށް، ނުވަތަ ނުހިނގާ ގޮތަށް ތަންޑެއް އެޅޭގޮތްވުން.
(2) މަޖާޒު:
ހިނގަހިނގައި ހުރިކަމަކަށް ދިމާވާ ސަބަބަކުން ހުއްޓުން އެރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފާލައެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ