...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާގަ
ނ.
ވެލެއްގައި އަޅާ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ފެހި ތަރުކާރީއެއް.
މި ދޮންވީމާ ހުންނާނީ ރީނދޫ ކުލައިގައެވެ.
އޮށްތައް ހުންނާނީ ރަތްކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިއްލޫރިގަސް . ބޮޑުފާގަ . ކަނޑުމަތި . ކާތިބާ . ކާތިބު . ވޭޓަރު . ފުރައްސާރަ . ދޮރުފާރަވެރިޔާ . ސޯޝިއަލިޒަމް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ