...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާސްވުން
މ.
(1) ކުރާ އިމްތިޙާނަކުން ކާމިޔާބުވުން.
(2) ތިމާކުރާ ކަމަކުން މަތީ ދަރަޖަ ލިބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ