...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާސްދޯރު
ނ.
(1) އެއްކޮޅު ހިމަކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ ދަގަނޑު ބުރިއެއް.
މިއީ ޖަސްތުން ނުވަތަ ޓިނުން އެއްކޮޅުން ހިމަކޮށް އެއްޗެހި ހަދާއިރު އެއަށް ލައްވައިގަން ތަޅައި، ސިފަގެންނަން ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެކެވެ.
(2) ވާ، ފަލަސް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އެއްކޮޅަށް ހިމަކޮށް، ލަކުޑިން ނުވަތަ މަޢުދަނުން ހަދައިފައި އޮންނަ އާލާތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފައްސެއްޓި . ފަސްތޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ