...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާޑުކިއުން
މ.
(1) ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ނުވަތަ ތަންތަނާ އެއްޗެއްސާ މެދު އެމީހަކަށް ފެންނަގޮތެއް ކިޔުން.
(2) (މަލިކު) ލަވަކިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަރިކިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ