...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާޑުވެރި
ނއ.
(1) ފާޑުހުރި.
(2) ކަންތައް ކުރުމުގައި ގޮތްހުރި.
(3) ވައްޓަފާޅިހުރި.
(4) މޭސްތިރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނަރުވެރި . ހުނަރުވެރިކަން . ހުނަރުވެރިވުން . ހުނަރުވެރިޔާ . މާވަޑި . މާވަޑިޔާ . މޭސްތިރިކަން . މޭސްތިރީން . ފައްލަވެރި . ލަކުޑިސަކަރާތް . ގޮއްލަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ