...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާޓު
ނ.
(1) ފޮތިފޭލީގެ ފުޅާމިން.
(2) ފޮތިރިޔަލުގައި ގުޅައިފައި ހުންނަ ބައިތަކުން ބައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަގުފުޅައްފޭލިދެމުން . ތަޅާކުރެވި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ