...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފާޚާނާ
ނ.
ފެންވެރުމަށާއި ޤަޟާޙާޖަތް ކުރުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ކޮޓަރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކައްތޯލަ . ވަސްހޮޅި . މޫނުދޮންނަތަށި . ފާޚާނާހޮޅި . ފާޚާނާވަޅުގަނޑު . ފާޚާނާތަށި . ފެންމާގަނޑު . ގުލީ . ގޫފުހާ ކަރުދާސް . ޖަންކުޝަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ