...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިހާރަ
ނ.
(1) ވިޔަފާރިކުރަން ހަދާފައި ހުންނަ ތަންތަން.
(2) އޮށްވަޅު ގޮނޑީގެ ދެކޮޅުގައި ހުންނަ ބޮޑު ދެވަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާލުޖެއްސުން . ހުޅުވުން . ނަވުސަރައްކުލުން . ނުހިނދޭކުޅިގަނޑު . ބަނދަރުމަތި . ބަކާރު . ބާޒާރު . ބާޒާރު މަތި . ކަންހިފާކުޅުން . ކޮށިގަނޑު . އަރެ . އޮށްވަޅު . އޮށްވަޅުގޮނޑި . ވިޔަފާރިއެޅުން . މިނުން . ފަހާފޮށި . ފިހާރައަށްދާ ކުޅިގަނޑު . ފިހާރަވެރިޔާ . ފިހާރަފަތި . ފިހާރަފެޅުން . ދުއްކާނި . ދުއްކާނު . ތަޅުއެޅުވުން . ތައްޔާރީހެދުން . ސުންކަން . ސުންކަންނެގުން . ސޭޓު . ޑިސްޕެންސަރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ