...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިހާރައަށްދާ ކުޅިގަނޑު
ނ.
އޮށްވަޅު ކުޅުމުގައި ކުޅޭ ކުޅިގަނޑެއް.
މިއީ ކުޅޭ މީހާ އިންނަ ފަރާތަށް އެކަނި ބޮލިއަޅައިގެން ހުރިހައި ވަޅުތަކުންވެސް ފިހާރައަށްގޮސް ހުރިހައި ފުއް ހުސްކުރާ ކުޅިގަނޑެކެވެ.
މީގައި ބޮލިއަޅާނީ އެއްވަނަ ވަޅަށް (ފިހާރައާ އެންމެ (ކައިރިވަޅަށް) އެއްފުއް ދެވަނަ ވަޅަށް ދެފުއް މިއުސޫލުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ