...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިހި
ނ.
(1) ދަވާދުލުމަށާއި ކުރެހުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް.
އަޅޮލުންނާއި ބޮނބިނަރު ފަދަ ތަކެތިންވެސް މިހަދައިފައި ހުރެއެވެ.
(2) ކުރުނބާ ނުވަތަ ކިހަށްފަދަ ތަކެތި މަށާއިރު ވަކިކޮށްލެވޭ ބައި.
(3) އުއްދަނޑީގެ ފޮނިބޮއިފައި އުކާލާބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގާ . ހިލުން . ހުހުނޑި . ހުހުޑިއަޑާ . ހުދުފިހި . ހުދުފިހިކުރުން . ހުދުފިހިކޮށުން . ހޯދުފަހި . ރޮނގުބޮލި . ބަޑިލުން . ބުރުސް . ބުރޫޖު . ބުޅާކުޅުވުން . ބުމަރު . ބޮނބި . ބޮނބިއެޅުން . ބޮލިކެއުން . ކަސްތާ . ކިރުވަކަދަނޑި . ކުނިކެހުން . ކުރިރުއް . ކުފީރު . އުނބަފަތި . އޮގަރުފޮތިކޮޅު . ފިހިވަޅު . ފިހިތެޅުން . ފިހިގަނޑު . ފިހިގަނޑުބުމަރު . ފިހުނުފާރު . ފިންދަނޑި . ފިބާ . ފިއްސާ . ފީހި . ފީހިގަނޑޮ . ފެންފިހިލުން . ފޮޅަކިލާއެރުން . ފޮޅަކިލުން . ފޮލޮހުން . ދެލިފިހި . ތަޅާބުމަރު . ތެލެފިހި . ތެލެފިއްސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ