...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިހުނުބަނބުކެޔޮ
ނ.
އުނދުނުގެ ހޫނު އަޅިގަނޑުގައި ވަޅުލައިގެން، ނުވަތަ މަތި އަންދައިގެން ފިހެފައި ހުންނަ ބަނބުކެޔޮ.
މިހާރު މިނޫން ގޮތްގޮތަށްވެސް ބަނބުކެޔޮ ފިހެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ