...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިހުނުމަސް
ނ.
ހުރަހަށް ޅިޔަޖަހައި ލޮނުމިރުސް ހާކައި ފިހެފައި ހުންނަ މަސް ޢާންމުގޮތެއްގައި މި ފިހަނީ އުލަށް ޖަހައި ގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިހިމަސް . ދުއްވައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ