...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިހުން
މ.
(1) ގަދަ ހޫނުން އެއްޗެއް ރޯފިލުން ނުވަތަ ރޯފިލުވުން.
(2) ގަދަ ހޫނަކުން އިންސާނެއްގެ ނުވަތަ ޖަނަވާރެއްގެ ހަށިގަނޑުން ތަނެއް ނުވަތަ މުޅިހަށިގަނޑު ރޯފިލާވަރަށް އެނދުން.
(3) ބައެއް ކަހަލަ ކެމިކަލުގައި ޖެހިގެން ނުވަތަ ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެން ތަންތަން އެނދުން.
(4) (ސ) ފިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްތޮށިކުރުން . ރޯސް . ރޯސްކުރުން . ބިސްގަނޑުއެޅުން . ބޭސްގުޅަޖެހުން . ބޯކިބާއެޅުން . ކަވާބުކުރުން . ކަސްކަސާ . އަފިހުން . އަސްކަނުބޭސް . ވައިގައިހިފުން . ފިހިމާލުން . ފިހެލުން . ފިއްސައިލުން . ފިއްސެވުން . ގުޅަޖެހުން . ސަބުޖު . ޚަސްޚާސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ