...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިނދަނަ
ނ.
ގޮނޑުދޮށުގައި އުޅޭ ކުޑަ ދޫންޏެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބެދުން . ފިނދަނަ ފިނދަނަ ފިންދަޑިކޮޅު . ފިނދަނު . ފިނދަން . ފިނދަން އިލޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ