...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިނދަނަ ފިނދަނަ ފިންދަޑިކޮޅު
"ފިނދަނަ ފިނދަނަ ފިންދަޑިކޮޅު" ނ.
މަލިކުދަނޑި (ކުރުދަނޑި) ޖެހުމުގައި ގެންގުޅޭ ހަމައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިނދަނަ ފިނދަނަ ފިންދަޑިކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ