...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިނދު
ނ.
(1) އާދަމުގެ ދަރިންނާއި، ޖަނަވާރާއި، ދޫނި ސޫފާސޫފީގެ ބޮޑުކަމު ނަޖިސް ނުކުންނަ ދޮރާއި، ކުޑަކަމު ނަޖިސް ނުކުންނަ ދޮރު ނުވަތަ ނަޖިސް ނުކުންނަ ގުނަވަން.
(2) އިންސާނުންނާއި ޖަނަވާރުގެ ފިނދުމަސްގަނޑު.
(3) ކުކުޅު ހާލާއި، ދޫނީގެ ފިނދުފަތްގަނޑު.
(4) ތެލަނގަ އާއި މަޑިފަދަ އެއްޗެހީގެ ފަހަތުކޮޅުގައި ގުޅާނަގޫ.
(5) އެއްލާގުޑީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވާލާއި ކޮކާފަދަ ތަކެތި ފަހަތުކޮޅުން ދެފަޅިއަށް ފަޅައިފައި ހުންނަތަން.
(6) ލޯފިނދާއި ދޮންދޫނީގެ ފަހަތު
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުފިޔަދޫނި . ހިކިފިންދަނޑި . ހުންގާނުހިފުން . ހޭނަކަތު ދޫނި . ރާވަޅި . ރާވެރިފުލަށްފޫގެޅުން . ރޯނާއަށްދިއުން . ރޯނާމުށްގަނޑު . ބަބުރުލޯފިނދު . ބާ . ބިލެތްމާލޯފިނދު . ބުޑު . ބުޑުކޮޅު . ބޮނޑަނަ . ބޮނޑަލޯގަނޑަ . ބޮނޑޮބުރު . ބޮޑުހޯގުޅާ . ޅަތެލަނގަ . ކަނބިލި . ކަޅުބަބުރު . ކުރު . ކުޅުދުއްފުށީފޫ . ކުކުޅުދުށިން . އަރަ . އަލިފިނދު . އިށީނުން . އުނަގަނޑުމަތި . އުނަގަނޑުޖެހުން . އުނިމައުލޯފިނދު . އުޑަފައިން އިނުން . ވައިދުނި . މަކުނު ފިނދުން ވަލެއް ހުހެއް ނުވާނެ . މަކުނުވާ . މާރަނގަ . މާފުރޯ . މުޑުކުކުޅު . ފަންކާކޮތަރު . ފިނދި . ފިނދު . ފިނދުބެރު . ފިނދުވީދައިގެންކެއުން . ފިނދަމަހަ . ފިނދުފަތް . ފިލިމަސްއެޑުން . ފުނަމާލޯފިނދު . ފުލް . ފުލްކުބާ . ފުލްޖެއްސުން . ފޫހެރުން . ފޫކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ