...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިނދުން
މ.
(1) ބޮނބިނަރާއި ކަފަފަދަ އެއްވެފައިވާ ތަކެތި ވަކިވަކިކުރުން.
(2) ވިޔެފައި ހުންނަ ފޭރާން ފަދަ އެއްޗަކަށް ވާގޮތަކުން ބާވެގެން ރޮދިތައް ދުރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަކުނު ފިނދުން ވަލެއް ހުހެއް ނުވާނެ . މަކުނުވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ