...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިނދުކިބަ
ނ.
މާކަޅުވާމަހާއި، ޅިނދުމައްޗާ ދެމެދު ބޯކޮށް އޮންނަ ދެމަސްގަނޑުން އެއްމަސްގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާވެރިފުލަށްފޫގެޅުން . ކުޅުދުއްފުށީފޫ . އަރަ . ފިނދުބެރު . ދަމައިރޮއްޖަކަށް ފޫގެޅުން . ޖަނގިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ