...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިނދުވީދައިގެންކެއުން
މ.
(1) އެއްޗެއް ފިނދުދޮށަށްލައި ފޮރުވައިގެން އިދެ އެތިއެތި ކޮޅުން ކެއުން.
(2) މަޖާޒު:
މީހަކަށް އުޖޫރައެއް ނެތި މަސައްކަތް ކޮށްދޭއިރު އަމިއްލަ އަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކައިބޮއި ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ