...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިނދުމަސްގަނޑު
ނ.
މާކަޅުވާމަހާ އުނަގަނޑާ ދެމެދު އުސްކޮށް ބޯކޮށް ފުރަގަހަށް އޮންނަ މަސްގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކިފިންދަނޑި . ބުޑު . ބުޑުކޮޅު . އުޑަފައިން އިނުން . ފިނދު . ފިނދަމަހަ . ފުލްކުބާ . ފޫހެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ