...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިނޑި
ނއ.
(1) ނުކެރޭ.
(2) ހިތްވަރު ދެރަ.
(3) ކަންކަމާމެދު ޖެހިލުންވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްބަލި . ރިއްޕިނޑި . ކުރުގެޅުން . ކޫސް . ކޫސްކިޔުން . ފިނޑިކޮށް . ފީވުން . ލޭފިނިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ