...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިނި
ނ.
(1) ހޫނުގެ އިދިކޮޅު.
(2) ޝަބްނަމް.
(3) ޓެމްޕްރޭޗަރ ދަށުގައި ހުރުމުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު.
(4) ފުރާނަ ދިއުމުން ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ ހޫނުކަން ކެނޑި އަންނަ ބަދަލު.
(5) އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް ވައިފެނުން އަރާމުކަން ލިބޭ ދަރަޖަ.
(6) ގަނޑުފެނާއި ފިނިކުރި އެއްޗިހިން ވާ އިޙްސާސް.
(7) މަޖާޒު:
ނއ.
އުފާވެރިކަމެއް ނެތް.
(8ދިރުމެއް) ޙަރަކާތެއް ނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަބަރުގަސް . ހަވީރުފިނި . ހިހޫކަން . ހިހޫވުން . ހިތްތެޅޭބަލި . ހީ . ހީފިލުން . ހީފިލުވުން . ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު . ހުވަނދުހެދުން . ހެދިކައިރު . ނާރޮވައްފަލުދަ . ރިއަންއެޑާފާނި . ރީތި . ރީތިކަން . ބަނަފިނި . ބަންގު . ބޮނޑިތާންކުރުން . ބޮލާކީނި . ބޮޑުފިނިހައް . ބޮޑުފިނިހައްގަސް . ބޯދުންފިނި . ބޯޓުދެލި . ކައިރު . ކުކުން ދަވާދު . ކެޔޮޅާ . އައިސް . އައިސްކިރިމު . އައިސްއަލަމާރި . އަތަރު . އޮރިދެމުން . ވަށަފިނިހަކަ . ވަށޮފިނިހަކި . ވަލުފިނިފެންމާ . ވަސްވާސްބަލި . ވިލާ . މާލީޚޫލިޔާ . މުރަކަ . މެއިފިނިވުން . މޭތެޅޭބަލި . މޭލިބުއިން . މޮޅޮއްފެން . ފަނިދިނުން . ފިނި . ފިނިހަކަ . ފިނިހަކި . ފިނިހައް . ފިނިހޫނުބެލުން . ފިނިހޫނުއެއްވަރުވުން . ފިނިހޫނުމިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ