...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިނިހަނގުރާމަ
ނ.
6491 އާއި 9891 އާދެމެދު ސޮވިއެޓް ޔުނިއަނާއި ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އާ އެ ދެޤައުމާއި ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކާ ދެމެދު ތަޅާފޮޅުމެއް ނެތި އޮތް ދެކޮޅުވެރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ