...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިނިހައް
ނ.
ތެތްފިނި ތަންތާނގައި އުޅޭ އެނބުރިފައިވާ ތޮށިގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އޮންނަ މަޑުން ދުވާ، ސޫއިތްޕެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުފިނިހައްގަސް . ވަށަފިނިހަކަ . ވަށޮފިނިހަކި . ފިނިހަކަ . ފިނިހަކި . ލޮނުލުނބޯހުތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ