...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިނިބަލި
ނ.
(1) ސިކުނޑިޔަށް ލިބޭ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކަންކަމާމެދު ހާސްވެ، ޖެހިލުންވެ، ޝައްކުވެ، ހިތްބިރުގަންނަ ގޮތްވާވުން.
(2) މޭތެޅޭބަލި.
(ފިނިބަލި) (3) ވަސްވާސްބަލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްތެޅޭބަލި . ވަސްވާސްބަލި . މާލީޚޫލިޔާ . މޭތެޅޭބަލި . ފިނިބަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ