...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިނިކުރުން
މ.
(1) އައިސްކުރުން.
(2) އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް ވައިފެނުން އަރާމުލިބިގަތުން.
(3) މަޖާޒު:
ހޫނުކޮށް ހިނގަމުން އަންނަކަމެއް މައިތިރިކުރުން.
(4) ރުޅިމަޑުކުރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަނޑުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ