...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިނިވުން
މ.
(1) ހޫނުގެ އަސަރުކެނޑުން.
(2) ގަނޑުފެނާއި ފިނިކުރި އެއްޗެހިންވާ އިޙްސާސް އުފެދޭ ގޮތްވުން.
މަޖާޒު:
(3) ބިރުންފަސްޖެހޭ ގޮތްވުން.
(4) ރުޅި މަޑުވުން.
(5) ކަމެއްގެ ބާރުކެނޑުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މެއިފިނިވުން . ފިނިވެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ