...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިނިފެން
ނ.
(1) ރަހަމީރުކުރަން ބައެއްކަހަލަ ފޮނިއެއްޗިއްސަށް އަޅާށާއި ބޭހަށް ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުކޮށް، ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެނެއް.
(2) ފިނިކޮށް ހުންނަ ފެން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާރޮވައްފަލުދަ . ކެޔޮޅާ . އަތަރު . ވަލުފިނިފެންމާ . ފިނިފެންއަތަރު . ފިނިފެންމަލް . ފިނިފެންމާ . ފިނިފެންޖަންބު . ފިއްތިފުޅި . ފިޔާތޮށިކުލަ . ގުލާބުދާން . ގުލްކަނދު . ސައިފަތްގަސް . ޖަޕާނުރޯސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ