...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިނިފެންމައު
ނ.
(1) ވާކޮށްހެދޭ ކަށިހުންނަ ގަހެއްގައި އަޅާ ފަސްފިޔައިގެ ފިޔަބަރިތަކެއް ހުންނަ މަލެއް.
މީގެ ފިޔާތޮށި ވައްތަރުގެއި މީރުވަހެއް ދުވާނެއެވެ.
(2) މިމާ އަޅާގަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިނިފެންމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ