...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިނިފެންޖަންބު
ނ.
ޖަނާބުގެ ބާވަތެއް މިވައްތަރުގެ ޖަނާބު އެހެން ވައްތަރު ވައްތަރު ޖަނާބަށް ވުރެ ބޮޑެތި ވެފައި ބޭރުގައި ހުންނަ ފިޔާތޮށި ކުލަ ގަދަވާއެވެ.
މި ޖަނާބުން މަޑުމަޑު ފިނިފެން ރަހައެއްލާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ