...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިރިހެނުން
ނ.
(1) އިންސާނުންގެ ތެރެއިން އަންހެން ޖިންސު ނޫން އަނެއް ޖިންސުގެ ތަޞައްރަފު ފުދިފައިވާ މީހުން.
(2) މަޖާޒު:
ހިތްވަރުގަދަ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުކުރު ހިނގުން . ހުސޭނު . ހުސްގަޔާ . ނަގޫދެމުން . ނާށިގަނޑު . ނާސިހެދުން . ނާސިމުޖުރާ . ނާސިގެ . ރަހާ . ރަނޑު . ރަނޑުކަން . ރަނޑުވުން . ރައްކަލު . ރުމާއޮޅުން . ރެކިފުތު . ރެކިޔާ . ރޭސްކޯ . ބަނޑުފެޅިލިބާސް . ބަތްފޮށާ . ބަޑިބަޑިކުޅުން . ބާލިޣުވުން . ބިލެތްދަފިނެގުން . ބުރިކަށީފަތި . ބޭބެ . ބޭކަލުން . ބޮއްކުރާދޮށަށް އޮޑިކެނބުން . ބޮލިމަލާފަތަށްނެށުން . ބޮލުފޭލި . ބޮޑުފޭލި . ބޮޑުދޮރޯށި . ބޯލަބޭ . ޅަތުއްތު . ޅޭ . ކަޅަށްޖެއްސުން . ކަޅުތުއްތު . ކަދަޅާ . ކަލޭގެ . ކަލޯ . ކާސިމު . ކުރިމަތިފަރާތް . ކުރުތާ . ކުޑަތުއްތު . ކޯޓުލިބާސް . އަހަރަން . އަށިގެ . އަންހެންދުޅާ . އަންނަފޮތި . އަނހިކުރުން . އަރިކަރުލިބާސް . އަޅޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ