...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިރިހެނެއް
ނ.
(1) އިންސާނުންގެ ތެރެއިން އަންހެން ޖިންސުނޫން އަނެއްޖިންސުގެ ތަޞައްރަފު ފުދިފައިވާ މީހުން.
(2) މަޖާޒު:
ހިތްވަރުގަދަ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަނބަށްދިއުން . ޅަދަރިބަފާ . ޅަދަރިބަފާކަން . ކާފަދަރިފުޅު . އަހަފުރަފު . އަހަފުރަވަ . މުޑުވައްކުދީން . ފަހަރި . ފިރިހެންވަންތަ . ފިރިހެންވަންތަކަން . ފިރިހެމި . ލަނގޮޓިމެރުން . ސީދިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ