...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިރިހެންހަށި
ނ.
(1) ފިރިހެނުންގެ ޖިންސީ ގުނަވަން.
(2) ޒަކަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުށްބެއްދި . ތިއްތިކެޑާ . ތުއްތޫކެޑާ . ލަޅި . ގޮލާ . ޒަކަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ