...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިރިހެންވަންތަ
ނއ.
ފިރިހެނެއްގައި ހުންނަންވީ ފުރިހަމަ ސިފަތައް ލިބިގެންވާ.
މިސާލު:
ހިތްވަރުގަދަ، ޖެހިލުންކުޑަ، ކެރޭ، މިފަދަ ސިފަތައް ލިބިގެންވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ