...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިރިހެންވަންތަކަން
ނއނ.
ފިރިހެނެއްގައި ހުންނަންވީ ފުރިހަމަ ސިފަތައް ލިބިހުރިކަން.
މިސާލު:
ހިތްވަރުގަދަކަމާ ޖެހިލުން ކުޑަކަންފަދަ ސިފަތައް ހުރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ