...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިރިކަލުން
ނ.
ފިރިމީހާ މިބަހުގެ މާތްގޮތާއި އެންމެ މާތްގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެނެވިރަސަ . މިސްކިތު ވަކަރަށް ވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ