...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިރިވާދަ
ނ.
އެއްފިރިހެނަކާ ހެދި ދެއަންހެނުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ ދެކޮޅުވެރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިރީވާދަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ